Závod žebříčku B – Morava 1. a 2. kolo

Žebříčkový závod Slezské oblasti – 7. a 8. kolo

  POKYNY   PRO ZÁVODNÍKY

Datum konání : 17. – 18. května 2003  
Zařazení do soutěží: Denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol, rankingový závod žebříčku B
s koeficientem 1,04, žebříčkový závod Slezské oblasti
Pořadatel :  Nord Slavia Minerva Opava
Centrum závodů: Po oba dny   : Skřipov  (u Hradce nad Moravicí)
Presentace : na Sobotu 17.5. – 9:00 – 10:30 v centru závodů ,
na Neděli 17.5.  16:00 – 18:00 , 18.5. 7:00 – 8:00 v centru závodů
Ubytování: Dle objednávek a pokynů pořadatelů při prezentaci. Na ubytování budou vydány ubytovací poukazy – bez platného poukazu nebude nikdo ubytován. Ubytovací prostory budou otevřeny v sobotu 17.5. od 17 hodin. Ubytovací prostory nutno opustit v neděli 18.5.do 9:00 hodin.
Žádáme ubytované aby se při vstupu do tělocvičny vyzouvali !!!
Parkování : Dle pokynů pořadatelů a Policie ČR za poplatek 20,-  Kč/os. auto.
Program:  Sobota 17.5.2003:               Klasická trať                start 00 – 12:00 hod.                   vyhlášení výsledků – 17.30 hod.
Neděle 18.5.2003:              Krátká trať                   start 00 – 9:30 hodin                  vyhlášení výsledků – 13.30 hod.
Ražení : Elektronické (systém SportIdent).Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje z SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!. Pro případ odcizení kontroly jsou v jejím okolí rozsypány lístky s kódem. 
Vyčítání čipů : V blízkosti cíle – bude řádně označeno
Terén :  Z poloviny rovinatý, s pravidelnou sítí komunikací, s bohatými porostovými detaily a velkým množstvím melioračním rýh. Z poloviny pak kopcovitý s dlouhými údolími a výbornou průběžností.
Informace:  www.becka.nord-service.cz
Luděk Pavelek – mobil 602 521 660        Miroslav Hadač – mobil 602 719 817
Mapy:   Klasika 17.5.:  Bleška, 1 : 10 000, E = 5 m, stav duben 2003, formát 30 x 42 cm  -
Krátká trať 18.5.:  Bleška 2004 kr, 1 : 10 000, E = 5 m, stav duben 2003, formát 30  x 21 cm
Všechny mapy BUDOU vodovzdorně upraveny.
UPOZORNĚNÍ : Veškeré mapy budou vydávány AŽ V NEDĚLI 18.5., dle pokynů pořadatelů. Oddíly, které nebudou startovat v nedělním závodě, obdrží mapy poštou na adresu uvedenou v adresáři ČSOB. Nežádejte tedy po pořadatelích vydání map po skončení sobotního závodu.
Zakázané prostory : Veškeré lesní prostory a ohraničená pole v okolí prostoru cíle.
Prostory pro rozcvičování : Cestou na start po oba dny.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu, cíl obou dnů  - 0 m  po oba dny
shromaždiště - start :        sobota 17.5.03   -  400 m,                  neděle 18.5.03   -  1 800 m
Popisy kontrol : Pro oba závod  budou popisy k dispozici v jednom paré pro každý oddíl. Dále pak  budou popisy vytištěny na mapách.
Start : Začátek orientace je označen kontrolním lampionem, který je ve vzdálenosti  do 200 m od posledního startovního koridoru. Postup mezi posledním startovním koridorem a startem je označen červeno - bílými fáborky.
Startovní listina: Bude vyvěšena na shromaždišti.
Cíl : Cílový čas zaznamenává naražením jednotky SI (umístěné na cílové čáře).
Občerstvení po závodě : Po doběhu voda se šťávou, jinak možnost zakoupení občerstvení v areálu cíle.
Čas . limit : Klasika – 150 minut pro všechny kategorie
Krátká trať  - 100 minut pro všechny kategorie
Předpokládané časy vítězů - odpovídají Soutěžnímu řádu ČSOB v OB pro rok 2003.
Umývání: V prostoru shromaždiště.
Záchody : V prostoru shromaždiště TOI TOI a nouzové cestou na start krátké trati 18.5.03.
Zdravotní zabezpečení : Zdravotník v cíli.
Výsledky : Budou vyvěšovány v průběhu závodů v  prostoru center závodů.
Vyhlašování  výsledků:  První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy, žákovské kategorie diplomy a věcné ceny.  Nevyzvednuté ceny nebudou zasílány.
Jury závodu: Jaroslav Hubáček (LCE), Zdeňka Králová (SSU), Robert Zdráhal (STE)
Protesty: Pouze písemné s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Funkcionáři: Ředitel závodu:  Luděk Pavelek        Hlavní rozhodčí:  Milan Binčík, R1,     Stavitelé tratí:   Miroslav Hadač, Tomáš Kovalčík

Parametry tratí :  

17. 5. 2003 
Klasická trať  
                      

KATEG.DÉLKA STOU.KONTROL 
 
D10C    2.8km  45m  7c                           
D10N    4.2km  55m  5c                                   
D12B    3.2km  65m  9c                    
D12C    3.2km  65m  9c                    
D14B    3.7km  95m 10c                
D14C    3.4km  85m  9c              
D16B    5.2km 170m 14c 
D16C    4.6km 165m 11c        
D18B    6.2km 185m 17c                                   
D18C    5.1km 160m 14c                                                 
D20B    6.8km 180m 18c                             
D21B    7.7km 215m 21c             
D21C    6.7km 170m 17c                                      
D35B    6.7km 205m 17c                                   
D35C    5.6km 180m 14c                                                  
D40B    6.4km 265m 15c                                             
D45B    5.9km 175m 15c                                            
D45C    4.8km 125m 16c                                          
D50B    5.1km 130m 15c                                            
D55B    4.4km 110m 15c                                              
H10C    3.0km  70m  7c                             
H10N    4.2km  55m  5c                                 
H12B    3.4km 100m  9c                    
H12C    3.4km 100m  9c                     
H14B    5.0km 153m 12c        
H14C    3.6km  90m 10c                 
H16B    6.8km 185m 16c     
H16C    5.0km 190m 12c      
H18B    8.0km 225m 22c                    
H18C    7.5km 200m 21c                     
H20B    9.0km 250m 27c                                             
H21B   11.7km 320m 30c                                  
H21C    9.1km 295m 26c                                                 
H35B    8.9km 285m 24c        
H35C    7.1km 240m 17c                                    
H40B    7.6km 260m 21c                     
H45B    7.1km 250m 20c                          
H45C    5.7km 220m 15c                                             
H50B    5.4km 200m 15c                                             
H55B    5.1km 170m 16c                                          
H55C    4.5km 145m 13c                                                    
H60B    4.3km 130m 18c                            
H65B    4.0km  85m 15c                                              
H65C    3.9km 110m 14c                                                
H70B    3.4km  90m 13c                                                    
T3        3.1km  75m  8c                         
T6        5.8km 175m 14c                                                 
X10N    4.2km  55m  6c

18. 5. 2003 
Krátká trať
  

KATEG.DÉLKA STOU.KONTROL
 
D10C    2.0km  35m  5c                           
D10N    3.8km  35m  5c            
D12B    2.6km  30m  8c                     
D12C    2.6km  35m  8c                        
D14B    3.0km  35m 10c               
D14C    2.5km  35m  7c                             
D16B    3.2km  35m 11c          
D16C    3.0km  40m  9c                    
D18B    3.4km  50m 12c       
D18C    3.2km  40m  9c                     
D20B    3.7km  40m 13c                                                    
D21B    3.9km  45m 17c                                   
D21C    3.2km  35m 12c       
D35B    3.2km  40m 14c                                               
D35C    3.1km  40m 10c                
D40B    3.3km  50m 14c                                                
D45B    3.1km  40m 11c             
D45C    2.2km  40m 11c            
D50B    2.5km  40m 11c             
D55B    2.2km  40m 10c                 
H10C    2.1km  30m  5c                                    
H10N    3.8km  40m  5c                                   
H12B    2.6km  40m 10c                 
H12C    2.6km  40m 10c                
H14B    3.0km  35m 10c               
H14C    2.6km  40m  9c                    
H16B    3.3km  40m 12c         
H16C    3.1km  40m 11c             
H18B    3.6km  45m 16c                                       
H18C    3.6km  40m 12c    
H20B    4.6km  65m 18c                                
H21B    5.5km  55m 21c                     
H21C    4.1km  55m 16c                                      
H35B    4.3km  65m 17c                                    
H35C    3.9km  55m 15c                                           
H40B    4.3km  55m 18c                                
H45B    4.1km  45m 15c                                             
H45C    2.9km  40m 10c                
H50B    3.3km  45m 12c         
H55B    2.8km  40m 10c               
H55C    2.5km  40m 10c             
H60B    2.5km  40m 13c        
H65B    2.4km  50m 10c               
H65C    2.4km  35m  8c                        
H70B    2.1km  40m 11c            
T3         3.2km  40m  8c                    
T6         5.7km  65m 24c        
X10N    3.8km  40m  7c 
                        

Za spolupráci při pořádání těchto závodů děkujeme :

- městu Opava, obci Skřipov, Základní škole Skřipov
- sponzorům : Datalock, ČSOB Leasing, Zlatovar, Horský pramen, Minolta, Haki, Nord Service