ROZPIS ZÁVODU

Závod žebříčku B - Morava -1. a 2. kolo   -   žebříčkový závod Slezské oblasti - 7. a 8. kolo

 

Datum:         

sobota  -  17.5. 2003 - klasická trať

neděle  -  18.5. 2003 - krátká trať

Místo: Skřipov

Pořadatel: Nord Slavia Minerva - Opava

Druh závodu:

Denní závody jednotlivců  s pevným pořadím kontrol, rankingové závody žebříčku B
s koeficientem 1.04

Kategorie:     
D12B, H12B, D14B, H14B, D16B, H16B, D18B, H18B, D20B, H20B, D21B, H21B, D35B, H35B, D40B, H40B, D45B, H45B, D50B, H50B, D55B, H55B, D60B, H60B, D65B, H65B, H70B, H75B

D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C, D16C, H16C, D18C, H18C, D21C, H21C, D35C, H35C, D45C, H45C, H55C, H65C T3, T6, X10N, HD10N,

Předpokládané časy vítězů: Směrné časy jsou podle čl. 13.6. soutěžního řádu.

Informace: Na stránce www.becka.nord-service.cz

Přihlášky:
na adresu: Jana Glabazňová, Těšínská 57, 746 01 OPAVA nebo mailem na adresu jana.glabaznova@centrum.cz, přihlášku považujte za přijatou pouze pokud obdržíte potvrzení  (Reply).
Přihláška musí být v povinném formátu dle prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2003 (příloha č. 2 PP) Požadavek na zapůjčení SI je nutné uvést zvlášť. Přihlášky na místě budou možné jen ve velmi omezené míře, za dvojnásobné startovné a pouze do počtu předem  navíc připravených map. Kategorie T3 a T6 lze přihlásit na místě bez změn výše startovného. Výsledky v písemné podobě budou zaslány jen na základě písemné objednávky a budou zpoplatněny částkou ve výši 30 Kč.

Termín přihlášek: 1.5.2003, po termínu 100% přirážky k poplatkům

Vklady:

                                                              17.5.03                                        18.5.03

rankingový závod H/D 21 B                    95,- Kč                                       90,- Kč

žebříček B žactvo a kategorie na 60 let    40,- Kč                                       40,- Kč

ostatní kategorie                                     80,- Kč                                       75,- Kč

podkategorie C dorost a dospělí              40,- Kč                                       30,- Kč

žacvo a nábor                                          20,- Kč                                       20,- Kč

Poplatek za půjčení čipu                           40,-Kč                                      

Za ztrátu čipu bude účtováno                  700,- Kč

Vklady zasílejte nejpozději do 1.5.2003  na účet Slavia Minerva Opava  číslo: 1841650379 / 0800 , variabilní symbol uveďte ve tvaru 1010xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOB.Kopii dokladu uschovejte může být kontrolováno při prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Centrum: Skřipov , parkování  podle pokynů pořadatele.                                                              

Mapa:
Bleška 2003, 1:15 000 Klasika, 1:10 000 Krátká trať,  E 5m stav jaro 2003,
formát A3,  vodovzdorně upravena,               

Autor mapy: R. Čech,  R. Ticháček, J. Sýkora.

Terén:          
Z jedné poloviny rovinatý, s pravidelnou sítí komunikací, s bohatými porostovými detaily s velkým množstvím melioračních rýh. Z druhé poloviny mírně kopcovitý s dlouhými údolími a výbornou průběžností.

Presentace:   
Na sobotu                       17.5.2003    9°°- 10:30 hod. v centru závodu

Na neděli                        17.5.2003    16°° - 18°° , 18.5.2003  7°° - 8°°  hod. v centru závodu

Žádáme oddíly, aby se k presentaci dostavil vždy jeden zástupce oddílu, který odpresentuje celý oddíl.

Start: 
Sobota   00 = 12:00 hod. ,  Neděle  00 = 9:30 hod. ,    individuálně dle jednotlivých kategorií.

Vzdálenosti:                      
Parkoviště - centrum   0 - 300 m, centrum - start   1 200 m, centrum - cíl 0 m

Systém ražení: Elektronický systém Sportident , pro všechny kategorie

Občerstvení:  Bufet a stánky v centru závodu, restaurace v obci Skřipov

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu - Luděk Pavelek; Stavitel tratí - Miroslav Hadač; Tomáš Kovalčík

Hlavní rozhodčí - Milan Binčík

Ubytování:
Tělocvična v obci Skřipov. Cena 40,- Kč za osobu. Objednat a zaplatit současně s přihláškou.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti 17.-18.5.2003 je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. V centru závodů je prostor pro postavení klubových stanů.

Vyhlášení výsledků:

Diplomy pro první 3 ve všech kategoriích, věcné ceny pro všechny žákovské kategorie.

Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB , a soutěžního řádu Slezské oblasti

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí ČSOB (18.3.2003) a soutěžní komisí OB Slezské oblasti (18.3.2003)

 

V Opavě dne 3.3.2003     

hlavní rozhodčí           Milan Binčík                                       ředitel závodu      Luděk Pavelek